Unilever و Croda بر روی پلیمرهای بهبود نیافته در فرمولاسیون مایع مطالعه می کنند

انجمن سلطنتی شیمی (RSC) و سایر گروه ها برای استفاده بهتر از پلیمرهای بهبود نیافته در فرمولاسیون مایع (PLF) ، یک گروه ویژه صنایع شیمیایی از جمله Unilever و Croda تشکیل داده اند.

PLF ها کاربردهای عملی زیادی دارند و در میلیون ها محصول از مواد آرایشی و شوینده گرفته تا رنگ ها ، چسب ها و مواد درزگیر وجود دارد. روش های بسیار کمی برای بازیافت PLF وجود دارد ، زیرا بیش از 36.25 میلیون تن پس از استفاده هر ساله بازیابی نمی شود – به گفته RSC ، برای پر کردن 14،500 استخر شنای المپیک یا استادیوم ومبلی 32 بار کافی است.

گروه ویژه امسال برای اجرای برنامه عملیاتی در سال 2022 تشکیل جلسه می دهد که در ابتدا 5 حوزه اصلی را مورد توجه قرار می دهد:

1. ایجاد شبکه های نوآوری جدید که همکاری بین دانشگاه ، صنعت و سیاست را تقویت می کند
2. مضامین و اولویت های اصلی تحقیق را شناسایی و حمایت کنید که از محققان و مشاغل پشتیبانی می کند تا با چالش های نوآوری PLF مقابله کنند
3. نیاز نوظهور به یک رویکرد سازگار با آزمایش تجزیه پذیری و پایداری PLF را کاوش کنید
4- فرصت های ابتکاری مبتنی بر شیمی را در ایجاد راه حل های اقتصاد دایره ای در بازارهای اصلی مانند رنگ ، چسب و مواد درزگیر بررسی کنید.
5- با ذینفعان اصلی درگیر شوید تا اطمینان حاصل شود که از رویکردی علمی و مبتنی بر شواهد برای تدوین سیاست های آینده PLF استفاده می شود

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>