Tom’s Of Maine’s از بسته بندی الهام گرفته از کنشگری رونمایی می کند

مارک طبیعی معتبر Tom’s of Maine در حال ارائه بسته بندی های جدید است که بزرگترین بازبینی بصری در 50 سال به علاوه مارک تجاری را نشان می دهد.

بسته بندی جدید الهام گرفته از کنشگری انعکاس گذشته شرکت است و همچنین به عنوان یک اشاره به آینده عمل می کند. بسته بندی Tom’s of Maine که شبیه دکمه ها و نشان های نمادین دهه 1970 است ، دارای موزاییکی از آیکون های اندازه دکمه است که برای یادآوری به مردم یادآور می شود حتی کوچکترین اقدامات نیز می تواند منجر به تغییرات بزرگی شود.

اسی سنگ ، مدیر کل تام ماین گفت: “بسته بندی جدید ما شور و الگوی نشانهایی را نشان می دهد که ارزشهای ما را نشان می دهند تا جهان را به مکانی بهتر تبدیل کنند.” “زمانی که احساس جدیدی از فعالیت در بین مصرف کنندگان را مشاهده می کنیم زمان درست احساس می شود – و اکنون ، وقتی آنها محصول ما را می خرند ، می دانند که تعهد خود را به عنوان یک فعال برای امور روزمره متعهد شده اند.”

سایر نمادها ، تعهدات خوب روزمره شرکت را تقویت می کنند ، مانند “10٪ برای خیریه” ، “Certified B Corporation” و “روی حیوانات آزمایش نشده” ، به عنوان مثال.

سنگ توضیح داد: “طراحی بسته بندی نحوه ارتباط ما با مشتری هایمان از طریق مقادیر مشترک را نشان می دهد.” “ما کاملاً اعتقاد داریم که اقدامات روزمره جمعی می تواند تأثیر مثبتی در جوامع ما ایجاد کند و به محافظت از کره زمین برای نسل های آینده کمک کند.”

علاوه بر آرم و بسته بندی جدید ، Tom’s of Maine می گوید که برای اولین بار یک فروشگاه آنلاین در TomsofMaine.com معرفی خواهد کرد و از بازخورد در زمان واقعی برای پاسخگویی به نیازهای تکامل یافته امروز مصرف کنندگان با تغییر اجتماعی دعوت می کند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>