The Honest Company 413 میلیون دلار IPO جمع می کند

ارزش این شرکت 1.45 میلیارد دلار بر اساس سهام برجسته موجود در پرونده های SEC است.

تام برانا ، مدیر تحریریه05.05.21

معاملات سهام The Honest Company در حال انجام است. به گفته تحلیلگران ، IPO با 16 دلار در هر سهم افتتاح شد که در نیمه بالایی محدوده انتظار می رود. IPO Boutique گفت تقاضای اولیه برای سهام زیاد است. The Honest Company با معاملات در Nasdaq Global Select Market تحت علامت HNST

شرکت کودک و محصولات زیبایی که توسط جسیکا آلبا بازیگر زن تاسیس شد 25.8 میلیون سهم فروخت و در عرضه اولیه 412.8 میلیون دلار جمع کرد. شرکت صادق در ماه گذشته در پرونده ای اعلام کرد که انتظار دارد قیمت IPO خود را بین 14 تا 17 دلار تعیین کند و تا 504.5 میلیون دلار نیز سود کسب کند. بر اساس تعداد سهام برجسته آن پس از عرضه ، می تواند حدود 1.4 میلیارد دلار ارزش داشته باشد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>