Sozio Scentessence را به دست می آورد – HAPPI

Sozio ، خانه عطر فرانسوی ، با خرید Scentessence ، تولید کننده عطر با تجارت قوی در بازارهای نهادی و صنعتی ، به ویژه در محصولات تمیز کردن ، حضور خود را در فرانسه تقویت کرده است.

Scentessence همچنین به دلیل کیفیت محصول ، کارآیی فرآیند خلاقیت و واکنش پذیری آن در امور نظارتی ، در زمینه رایحه های طبیعی تبحر و شهرت زیادی دارد.

Sozio و Scentessence متعهد به شنیدن نیازهای مشتریان خود هستند و در ایجاد مشارکت های قوی و شفاف متمرکز هستند.

“خرید Scentessence قصد دارد حضور ما در فرانسه در بازار تمیز کردن را تقویت کند و تخصص عطر طبیعی ما را افزایش دهد ، که چندین سال مورد توجه Sozio بوده است. علاوه بر این ، ما مقادیر کلیدی مشترکی داریم و مشتریان خود را در مرکز توجه خود قرار می دهیم. “گفت: فردریک برود ، مدیر کل در سوزیو.

تاسیسات تولیدی Scentessence در Saint Pol de Léon (29250 فرانسه) در پایان سه ماهه اول سال 2021 به کارخانه Sozio در Noyant (49490 فرانسه) منتقل می شود. از آنجا که مرکز تولید Sozio در غرب فرانسه واقع شده است ، انتظار نمی رود تأخیر برای هر یک از مشتریان Scentessence.

ژان پانیس ، مدیر و مالک Scentessence به تیم فروش Sozio پیوسته است و در سایت در Saint Pol de Léon خواهد ماند. او همچنان از مشتریان Scentessence و همچنین سایر مشتریان Sozio مراقبت خواهد کرد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>