SOCMA از EPA می خواهد تا اصلاحات انجام شده برای ایجاد قانون برنامه مدیریت ریسک را انجام دهد

روز پنجشنبه ، انجمن تولیدکنندگان و شرکت های وابسته به مواد شیمیایی (SOCMA) از آژانس حفاظت از محیط زیست (EPA) خواست تا از اصلاحات انجام شده در سال 2019 در برنامه مدیریت ریسک (RMP) Rulemaking ، که از حمایت تولید کنندگان ویژه و شیمیایی دسته ای برخوردار است ، پشتیبانی کند.

قانون RMP برای جلوگیری از رهاسازی تصادفی در تاسیسات تولید مواد شیمیایی خاص طراحی شده است و به گیاهانی که از مواد بسیار خطرناک استفاده می کنند برای تهیه برنامه ای برای شناسایی اثرات احتمالی و اقدامات واکنش اضطراری در صورت بروز حادثه نیاز دارد.

رابرت هلمیاناک ، معاون رئیس جمهور ، روابط حقوقی و دولت ، گفت: “صنایع شیمیایی ویژه به همکاری نزدیک با EPA در زمینه RMP اختصاص داده شده است.” “SOCMA و شرکت های عضو ما در این مسئله سهم قابل توجهی دارند و می خواهند از شکل دهی مناسب آن اطمینان حاصل کنند ، به ویژه در مورد فن آوری های ایمن تر و تجزیه و تحلیل های جایگزین / ذاتاً فناوری ایمن تر ، حسابرسی های شخص ثالث و افشای اطلاعات.”

هلمینیاک در طی شهادت خود سه حوزه مورد بررسی EPA را بیان کرد که برای تولید کنندگان مواد شیمیایی خاص و دسته ای از اهمیت برخوردار است:

  • تجزیه و تحلیل فن آوری های ایمن و گزینه های جایگزین / ذاتاً فناوری ایمن تر – این الزام تکراری است ، زیرا صنعت همچنان از پروسه ها و فن آوری های ذاتاً ایمن و بدون مجوز EPA استفاده می کند. بسیاری از رویه ها در صنایع شیمیایی دسته ای و خاص تحت FDA ، EPA یا مشخصات مشتری اداره می شوند و تولید کننده در تغییر آنها آزاد نیست.
  • حسابرسی های شخص ثالث – منابع EPA از طریق اجرای الزامات حسابرسی موجود به طور موثرتری استفاده می شود.
  • افشای اطلاعات – نیاز به اشتراک اطلاعات ، خطرات امنیتی قابل توجهی را تحمیل می کند. اعضای SOCMA مدت زیادی است که اطلاعات لازم برای درک روند و خطرات موجود در تاسیسات و آماده سازی و پاسخگویی به انتشار را به کمیته های برنامه ریزی اضطراری محلی (LEPC) و مردم ارائه می دهند – همانطور که طبق قانون اصلی RMP ، برنامه ریزی اضطراری و حق اجتماع لازم است -Know قانون (EPCRA) و استاندارد ارتباطات خطرناک.

SOCMA می گوید مشتاقانه منتظر همکاری با EPA در مورد قانون RMP و سایر موارد نظارتی تأثیرگذار بر صنایع شیمیایی ویژه است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>