Smithers آلیسون شویدا را به مدیر آزمایشگاه ارتقا می دهد

Smithers ، ارائه دهنده خدمات آزمایش ، مشاوره ، اطلاعات و انطباق ، آلیسون شویدا را از دانشمند اصلی به مدیر آزمایشگاه در آزمایشگاه خدمات تحلیلی خود در Akron ، اوهایو ارتقا داده است.

شودا در نقش جدید خود ، مسئول عملیات روزمره آزمایشگاه ، از جمله مدیریت پروژه های مشتری و تیمی از شیمی دانان است. شودا برای اولین بار در سال 2017 به عنوان یک دانشمند اصلی به Smithers پیوست. او یکی از اولین کارمندان آزمایشگاه خدمات تحلیلی در آکرون بود که در سال 2017 درهای خود را باز کرد.

Paul Cummings ، مدیر کل ، آزمایش دستگاه پزشکی ، Smithers ، گفت: “در Smithers ، مشتریان ما کانون همه کارهایی هستند که ما انجام می دهیم و آلیسون عمیقاً متعهد به حفظ ارزشهای مشتری مداری ماست.” “با توجه به سابقه ، کارآیی و سازگاری و اشتیاقش به این آزمایشگاه ، وی در این نقش جدید سرمایه بزرگی برای مشتریان ما خواهد بود.”

شودا بیش از یک دهه تجربه در زمینه شیمی و مدیریت تحقیقات دارد. قبل از پیوستن به Smithers ، وی در آزمایشگاه های چارلز ریور ، آزمایشگاه های کووانس و NeoStrata کار می کرد. او لیسانس علمی کاربردی در شیمی از کالج هیلزدیل دارد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>