Shiseido برای محافظت از اقیانوس ها حرکت می کند

برند معتبر جهانی Shiseido به یک شریک رسمی کمپین We Are One Ocean تبدیل شده است که خواستار محافظت از 30 درصد از یک اقیانوس ما تا سال 2030 (30×30) است.

این همکاری بر اساس رابطه این برند با The World Surf League (WSL) ، خانه جهانی موج سواری ایجاد می شود. و WSL PURE ، سازمان غیر انتفاعی WSL متعهد به الهام بخشیدن ، آموزش و تقویت حفاظت از اقیانوس ها ، و آخرین ابتکار “پروژه آبی Shiseido” است.

کمپین ما یک اقیانوس هستیم مردم سراسر جهان را تشویق می کند تا برای حمایت از 30×30 به جنبش جهانی بپیوندند و دادخواست We Are One Ocean را امضا کنند.

We Are One Ocean در حال ایجاد پشتیبانی از اهداف 30×30 تنوع زیستی است که برای محافظت از طبیعت و حیات روی زمین طراحی شده است ، با یک فراخوان خاص برای محافظت کامل و بسیار بالای 30٪ از اقیانوس جهانی. کسانی که دادخواست “ما یک اقیانوس هستیم” را امضا می کنند بخشی از جامعه بین المللی رو به رشد خواهند بود که رهبران جهان را به تصویب 30 * 30 در کنوانسیون آینده سازمان ملل که در آن اهداف تعیین می شود ، می پذیرند.

از طریق کمپین We Are One Ocean ، مارک Shiseido به کار خود با WSL ، WSL PURE و موج سواران حرفه ای جهان ادامه خواهد داد تا به سلامت و زیبایی اقیانوس سیاره ما کمک کند.

از 15 فوریه ، محتوای اختصاصی کمپین در اینستاگرام رسمی Shiseido منتشر می شود.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>