Seppic Rolls Out Simaline L80 مایع سازنده مایع

چالش اصلی که دانشمندان فرمولاسیون در تولید داروهای موضعی با آن روبرو هستند ، ساختن یک فرم دوز است که می تواند API ها را تثبیت و تحویل دهد بدون اینکه در انطباق بیمار با آن سازگار شود.

Simaline L80 در ترکیب با محدوده پلیمری Sepineo ساخته شده از مواد اولیه سازگار با فارماکوپه اروپا ، یک راه حل جدید برای فرموله کردن فرم دوز مرتبط با سازگاری حلال / تقویت کننده نفوذ برتر ، بافت منحصر به فرد و سهولت ساخت است. با استفاده از پلیمرهای Simaline L80 و Sepineo ، مفهوم ثبت اختراع شده Geltrap “Gel-in-oil” مواد کمکی را با رعایت فارماکوپه یا با اولویت استفاده در داروها برای ارائه راه حل های فنی جدید مرتبط می کند.

حلالها و تقویت کننده های نفوذ برای حل شدن موفقیت آمیز و تحویل API به پوست ضروری هستند ، اگرچه تأثیر بسزایی در پایداری فرمول دارند. امولسیون Geltrap یک راه حل برای فرمول کردن حلال های دارویی و تقویت کننده های نفوذ حتی در غلظت های بالا است.

عملکرد امولسیون های “Gel-in-Oil” نیز به همراه یک بافت منحصر به فرد ، برای تضمین مطابقت بیمار بهینه است.

ویژگی پلیمری Simaline L80 کلید پایداری امولسیون های Geltrap است ، از سخت ترین شرایط (دمای اتاق ، تولید برش پایین) تا شرایط فرمولاسیون سنتی امولسیون. فرم مایع Simaline L80 باعث می شود تا در تمام مراحل تولید محصول و فرآیند تولید به راحتی کار کنید.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>