Sederma هدایای نقره ای را برای مو ارائه می دهد

ماده زیبایی زیبایی رنگ مو را افزایش می دهد.

ملیسا مایسل ، دستیار ویرایشگر04.05.21

به گفته این شرکت ، جدیدترین ساخته شده در Sederma ، Silverfree به طور فزاینده و به تدریج رنگدانه های طبیعی مو را افزایش می دهد و دارای اثر باقیمانده است که حداقل برای چهار ماه پس از آخرین کاربرد ادامه دارد.

Sederma ، با تجربه در زمینه پپتیدها برای کاربردهای آرایشی ، Silverfree ، یک فناوری پپتیدی را ایجاد می کند که پیاز مو را برای تولید رنگدانه های معتبر طبیعی خود تربیت می کند ، در عین حال محافظت بیشتری در برابر آسیب اکسیداتیو ذاتی و خارجی ایجاد می کند. اثر آن در برابر سفید شدن مو نشان داده شد درونکشتگاهی و در داخل بدن از طریق چهار مطالعه بالینی مستقل.

بر اساس این نتایج مطالعه ، سیلورفری به وضوح تراکم موهای سفید را کاهش داد (-32،4 ،4 تا -86٪) و رنگ اصلی مو را بازیابی کرد (27.4 + +٪ موهای رنگی تا 385٪). محلول در آب ، Silverfree برای فرآیند سرما بسیار مناسب است. این پپتید بیومیمتیک به همه اجازه می دهد تا هویت خود را حفظ کنند و با افتخار از فردیت رنگ موهای خود استقبال کنند.

تمام نتایج مطالعات بالینی ، و همچنین درونکشتگاهی مطالعات و مطالعات مصرف کننده ، در صورت درخواست از طریق نماینده فروش شما در Sederma در دسترس است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>