Paradigm Science رئیس و مدیر عامل را منصوب می کند

مایک منینگ دانش و تجربه را برای این نقش به ارمغان می آورد.

چارلز استرنبرگ ، دستیار ویرایشگر02.22.21

از 22 فوریه 2021 ، مایک منینگ در نقش رئیس و مدیرعامل به Paradigm Science Inc پیوست. گزارش منینگ به رابرت مک فیل ، رئیس شرکت TC USA Inc. Paradigm Science Inc یک شرکت تابعه کاملاً متعلق به TC USA ، Inc است.

منینگ دانش و تجربیات فراوانی را به پارادایم می آورد و سابقه اثبات شده ای در زمینه موفقیت در توسعه تجارت جدید و رشد حساب های تجاری موجود در حالی که اعضای تیم را راهنمایی می کند ، دارد. اخیراً ، منینگ مسئول هدایت رشد شرکت Presperse به عنوان مدیر فروش آنها بوده است.

قبل از پیوستن به Presperse ، قبل از پیوستن به Essential Ingriers Inc. ، سمت مدیر فروش در Essential Ingriers Inc. ، در شمال شرقی و به عنوان مدیر حساب توزیع در Stepan را داشت.

منینگ یکی از اعضای انجمن شیمی شناسان ، نیویورک سوره ، عضو کلوپ شیمی نیوانگلند است و چندین سمت داوطلب را در جامعه خود دارد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>