P2 Science معاون رئیس هیئت مشاور علمی را منصوب می کند

P2 Science Inc. ، یک شرکت شیمی سبز ، پاتریک فولی را به عنوان بخشی از هیئت مشاوره علمی خود به عنوان یک نقش تمام وقت جدید هدایت برنامه های مشاوره فناوری استراتژیک منصوب کرده است. فولی به پل آناستاز پیوست که در حال حاضر رئیس هیئت علمی مشاوره است.

اخیراً ، فولی ، یکی از بنیانگذاران P2 ، به عنوان مدیر ارشد علمی این شرکت تا پایان سال 2020 خدمت کرد.

“پاتریک از روز اول P2 یک نیروی خلاق عظیم بوده و نمونه کارهای فناوری کلاس جهانی را برای ما ایجاد کرده است. امروز ، این شرکت موفقیت بزرگی در تجاری سازی فناوری در بازارها از جمله مواد آرایشی ، مواد معطر و پلیمرها مشاهده کرده است. ”گفت: نیل برنز ، مدیر عامل P2. “سال گذشته ، پاتریک با ایده انتقال به یک نقش استراتژیک تر به من آمد که می تواند بر ایده های بزرگ فن آوری جدید تمرکز کند و از نزدیک با همکاران اصلی ما ارتباط برقرار کند. من از اینکه توانستم این انتقال را تسهیل کنم بسیار خوشحال شدم. “

فولی فارغ التحصیل دکترا از دانشگاه ییل فارغ التحصیل شد و در آنجا عضو اولین کلاس دکترای مرکز شیمی سبز و مهندسی سبز بود. در ییل بود که فولی و پروفسور آناستاز P2 Science را تشکیل دادند.

فولی گفت: “ادامه کار مهم نوآوری شیمی سبز در P2 که ما سابقه تجاری سازی فناوری معنادار جدید را داریم ، بسیار عالی است.”

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>