Olaplex برای فرجام خواهی از تصمیم دادخواست L’Oréal

حکم قاضی مبنی بر خالی کردن تصمیمی برای سوisa استفاده از اسرار تجاری ، نقض توافق نامه عدم افشا و نقض حق ثبت اختراع را رد می کند.

تام برانا ، مدیر تحریریه05.12.21

اولپلکس قصد دارد درمورد رای اخیر دادگاه تجدیدنظر درمورد قضاوتی که این شرکت علیه L’Oréal برنده کرده بود ، خالی باشد.

در اوایل این ماه ، دادگاه تجدیدنظر در مدار فدرال ایالات متحده یک رای 66 میلیون دلاری را که Olaplex علیه L’Oréal به دلیل سو secret استفاده از اسرار تجاری ، نقض توافق نامه عدم افشا و نقض حق ثبت اختراع برنده شده بود ، خالی کرد. دادگاه حکمی مبنی بر اینکه L’Oreal USA Inc و شرکتهای وابسته به آن اختراع ثبت شده در Olaplex Inc را با استفاده از روش کم صدمه ای در سفید شدن مو نقض کردند ، لغو کرد و پرونده را برای دادرسی در دادگاه منطقه ای ایالات متحده در دلاور ارجاع داد. بیشتر بخش های دو حق اختراع ثبت شده که اسلاف Olaplex L’Oreal را به نقض دادخواست خود در سال 2016 متهم کرده اند ، از آن زمان توسط هیئت محاکمه و تجدید نظر در زمینه ثبت اختراع باطل شده است و تنها ادعاهای Olaplex باقی مانده است که می گوید روش آن شکست از یک جلسه سفید کننده را کاهش می دهد.

مدیر عامل شرکت Olaplex گفت: “در حالی که L’Oréal در بحث تغییر حقوقی فنی حکم محرمانه تجدیدنظر تجاری موفقیت آمیز بوده است ، ما پس از شنیدن حقایق و شواهد کامل در مورد این پرونده ، به اتفاق آرا decision هیئت منصفه می پردازیم.” و مدیر ارشد حقوقی تیفانی والدن. “دادگاه تجدیدنظر مدار فدرال اعتبار ادعاهای اصلی را تأیید کرد که L’Oréal قبلاً مشخص شده بود که L’Oréal را به چالش کشیده و آنها را بیشتر به چالش نمی کشد. Olaplex منتظر فرصتی است تا بار دیگر تخلف عمدی L’Oréal را در محاکمه مجدد پرونده خود اثبات کند و از تصمیم مدار فدرال در رابطه با سرقت اسرار تجاری تجدید نظر خواهد کرد. “

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>