NYSCC 75 سال رهبری در شیمی آرایشی را جشن می گیرد

این سال برای انجمن شیمی دانان آرایشی (SCC) بسیار ویژه ای است زیرا این سازمان همچنان جشن سالگرد الماس خود را جشن می گیرد. SCC در سال 1945 تاسیس شد ، قدیمی ترین و بزرگترین سازمانی است که به طور انحصاری روی آموزش علوم زیبایی تمرکز دارد. پس از 75 سال ، این انجمن یکی از بزرگترین ردپاها را در صنعت لوازم آرایشی و بهداشت شخصی به خود اختصاص داده است.

NYSCC با موضوع “آغوش زیبایی” خود در سال 2021 به نمایندگی از صنعت و جامعه علمی بیشتر در پیشرفت علوم آرایشی در سراسر جهان ادامه خواهد داد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>