NARB توصیه می کند DoTerra ادعاهای روغن ضروری “درمانی” را متوقف کنید

شورای ملی تبلیغات تبلیغاتی (NARB) – نهاد تجدیدنظر در قانون تبلیغات برنامه های ملی BBB – توصیه کرده است که doTERRA International ، LLC ادعای “درجه درمانی خالص مجاز” و همچنین هرگونه استفاده از اصطلاح “درجه درمانی” را برای توصیف doTERRA متوقف کند. محصولات

توصیه پنل NARB شامل ادعاهایی است که روغنهای اساسی doTERRA را از نظر کیفی متفاوت یا دارای کارآیی بیشتری نسبت به “درجه درمانی” در نظر نمی گیرند. NARB همچنین توصیه کرده است که ادعاهای رایحه درمانی ضمنی و ضمنی doTERRA را متوقف کنید که از مزایای سلامتی و سلامتی روغنهای اساسی و محصولات اسانس doTERRA است.

تبلیغات مورد بحث توسط SC Johnson & Son ، Inc. قبل از بخش تبلیغات ملی برنامه های ملی BBB (NAD) به چالش کشیده شده بود.

پس از تصمیم NAD (پرونده شماره 6420) ، doTERRA توصیه NAD را برای توقف برخی از ادعاهای تحت بررسی فرجام گرفت.

روغنهای اساسی doTERRA از گیاهان ، گلها و گیاهان دیگر استخراج می شوند. doTERRA تقریباً از 60 روغن اساسی مختلف در محصولات خود استفاده می کند. در حالی که doTERRA مزایای بسیاری از روغنهای اساسی خود را بر اساس استفاده بر روی پوست یا استفاده از آنها در تهیه غذا افزایش می دهد ، چالش SC Johnson در درجه اول به ادعاهای آروماتراپی معطوف شد ، یعنی منافع ادعا شده از استنشاق روغنهای منتشر شده ، به گفته NARB .

با توجه به ادعای “درجه معتبر خالص درمانی” از doTERRA ، هیئت NARB با NAD موافقت کرد که اصطلاح “درجه درمانی” پیامی را به مصرف کنندگان معقول منتقل می کند که کالای توصیف شده از مزایای سلامتی و سلامتی برخوردار است ، پیامی فراتر از خلوص. از آنجا که این پیام پشتیبانی نمی شود ، هیئت نتیجه گرفت که ادعای “درجه درمانی خالص مجاز” باید متوقف شود.

پانل NARB همچنین تعیین کرد که NAD از استاندارد صحیح (آزمایشات بالینی کاملاً کنترل شده) برای ارزیابی پشتیبانی doTERRA برای ادعاهای رایحه درمانی رایج خود استفاده کرده است زیرا این ادعاها موجب افزایش سلامتی و سلامتی می شوند. این مزایا شامل:

  • سلامت روحی و روانی؛
  • “بهبود یا مدیریت خلق و خوی”؛
  • “مزایای ذهن …
  • “تأثیرات مثبت بر احساسات”؛ و
  • “سلامت عاطفی”.

علاوه بر این ، هیئت NARB نتیجه گرفت كه ادعاهای تبلیغاتی doTERRA حاكی از آن است كه محصولات اسانس آن از مزایای سلامتی و سلامتی برخوردار است ، با این حال ، تبلیغ كننده نتوانست از چنین ادعاهایی پشتیبانی كند ، تا حدی به دلیل عدم ارائه تست خود بر اساس روغنها این هیئت استدلال کرد که به دلیل تنوع ذاتی روغنهای اساسی که در سابقه ثبت شده است ، تبلیغ کننده نتوانست مبنایی برای اتکا به آزمایش روغنهای ضروری شخص ثالث به جای آزمایش روی محصولات خود نشان دهد. این هیئت همچنین خاطرنشان کرد که نظرسنجی مصرف کننده doTERRA ، که باورهای ذهنی مصرف کنندگان روغنهای اساسی تبلیغ کننده را ارزیابی می کند ، نمی تواند برای ایجاد یا حتی پشتیبانی از شواهد دیگری از عملکرد محصول مورد استفاده قرار گیرد.

doTERRA اظهار داشت که “با توصیه های NARB مطابقت خواهد داشت” حتی اگر “به شدت با تصمیم NARB مخالف باشد.” doTERRA همچنین اظهار داشت که معتقد است این پنل در توصیه های خود مبنی بر توقف ادعای “درجه خالص درمانی خالص” doTERRA و ادعاهای مربوط به “درجه درمانی” ، ادعاهای “استفاده معطر از روغنهای اساسی به عنوان یک دسته” و “تعدادی” اشتباه گرفته شده است ادعاهای رایحه درمانی ضمنی doTERRA همچنین ابراز ناامیدی کرد که نه NARB و نه NAD “دامنه بررسی خود را محدود نکردند” ، اما در عوض “ادعاهای مورد اعتراض در شکایت گسترده غیر مجاز SC Johnson را بررسی کردند ، بدون اینکه فرصت مناسب برای پاسخگویی کامل به doTERRA داده شود.”

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>