Lysol از تلاش آموزش واکسن COVID-19 مبتنی بر هنر پشتیبانی می کند

در اوایل تابستان ، لیسول در تلاش برای افزایش آگاهی و آموزش واکسن COVID-19 از طریق کمپین “این به خود شما بستگی دارد” به شورای تبلیغات و COVID Colaborative پیوست. اکنون ، در یک زمان حساس در بهبود بیماری همه گیر کشور ، این برند با هنرمندان محلی در سه شهر بزرگ – شیکاگو ، واشنگتن دی سی همکاری کرده است. و دیترویت – برای ایجاد نقاشی دیواری عمومی طراحی شده برای ارتقا education آموزش واکسن.

نقاشی های دیواری ، در جوامعی که دچار تزلزل واکسن شده اند ، لحظه ای را که مدت ها در انتظار استقبال از خانواده و دوستان در خانه های ما بود ، به تصویر می کشد – لحظه ای که هر یک از هنرمندان محلی به سبک خاص خود تفسیر و ترسیم می کنند. هر نقاشی دیواری همچنین دارای یک کد QR است که افراد می توانند آن را اسکن کنند ، و آنها را به GetVaccineAnswers.org می برند تا درباره واکسن های COVID-19 بیشتر بدانند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>