LVMH صندوق حمایت از کارمندان را راه اندازی می کند

هنگامی که بیماری همه گیر رخ داد ، LVMH یکی از اولین شرکت هایی بود که به تولید مواد ضد عفونی کننده دست متعهد شد. اکنون این شرکت کارهای بیشتری برای کمک به کارمندان خود انجام داده است. گروه LVMH به عنوان بخشی از رویکرد مسئولیت اجتماعی شرکت که برای مدت نزدیک به 15 سال پیشگام آن بوده است ، صندوق بی سابقه ای را با هدف پشتیبانی از همه کارکنان خود در سراسر جهان اجرا کرده است. صندوق قلب LVMH با ارائه کمک های مالی اضطراری و همچنین پشتیبانی اجتماعی و روانی به کارمندان کمک خواهد کرد که ناگهان با یک وضعیت جدی شخصی روبرو شوند.

صندوق قلب LVMH یک برنامه کمک جهانی است که برای 150،000 کارمند این گروه در بیش از 70 کشور برگزار می شود. هدف آن کمک به آنها در کنار آمدن با موقعیتهای بحرانی شخصی و همچنین مسائل روزمره است که همه گیری مداوم آنها را به ویژه چالش برانگیز کرده است. با تخصیص اولیه 30 میلیون یورو و یک خط پشتیبانی رایگان ، ناشناس و محرمانه در دسترس همه قرار خواهد گرفت.

این گروه معتقد است که به عنوان یک کارفرما ، وظیفه دارد محیط کار ایمن و مطلوبی را برای کارمندان خود فراهم کند. با کمک صندوق قلب LVMH ، LVMH در سخت ترین دوره های زندگی شخصی خود به آنها حمایت می کند. این صندوق نمونه دیگری از مشارکت گروه ، توجهی است که به تک تک افراد نشان می دهد و تمایل وی به کمک مثبت به جامعه است که کارکنان گروه نیز بازتابی از آن هستند.

“مدیر مسئولیت اجتماعی شرکت گروه ما از 15 سال گذشته بخصوص در زمینه های تنوع و شمول ، برابری جنسیتی و ناتوانی جاه طلبانه بوده است.” مدیر شرکت و مدیر عامل شرکت برنارد آرنو گفت: “موفقیت یک شرکت فقط با نتایج مالی آن بلکه با کمک به جامعه و پشتیبانی از کارکنان خود در هر کجای دنیا که باشد. تعهد یکی از ارزشهای اصلی ماست و راه اندازی صندوق قلب LVMH نمونه دیگری است. “

Chantal Gaemperle ، منابع انسانی و همكاری EVP ، LVMH ، اذعان كرد كه LVMH ، مردم هر روز تفاوت را ایجاد می كنند و در قلب موفقیت گروه قرار دارند.

“در عوض ، این فقط منصفانه است که ما از آنها حمایت کنیم و در سخت ترین زمانهایی که ممکن است در زندگی آنها اتفاق بیفتد در کنار آنها باشیم. با این ابتکار عمل – که دامنه آن بی سابقه است – گروه جنبه جدیدی از تعهد اجتماعی عمیق خود به کارمندان را نشان داده است و با ارائه پشتیبانی بسیار مشخص از کارمندان ما که با شرایط چالش برانگیزی روبرو هستند ، ارزشهای اصلی آن را عملیاتی سازیم. “

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>