Lonza برای فروش تجارت مواد شیمیایی ویژه

لونزا برای تمرکز بر داروها از تجارت مواد شیمیایی ویژه خارج می شود. Bain Capital و Cinven توافق کرده اند که تجارت و فعالیت های مواد تشکیل دهنده تخصصی Lonza را با ارزش شرکت 4.2 میلیارد CHF (حدود 4.66 میلیارد دلار) خریداری کنند.

“اعلامیه امروز نتیجه یک فرآیند انتخاب جامع و قوی است. Bain Capital و Cinven نشان داده اند که آنها ارزش تجربه و تخصص کارکنان مواد سازنده تخصص ما را درک می کنند. ” R&D و نوآوری و همچنین سرمایه گذاری در امکانات موجود برای باز کردن پتانسیل تجارت. “

به گفته بعنی ، فروش تجارت مواد ویژه به لونزا اجازه می دهد تا بر موقعیت خود به عنوان یک شریک اصلی در صنعت بهداشت و درمان تمرکز کند و جریان های نقدی رایگان حاصل از فروش به لونزا اجازه می دهد اولویت های استراتژیک خود را تسریع کند.

در بیانیه ای ، لونزا گفت كه هر دو شركت Bain Capital و Cinven دارای تجربه قوی در بخش صنایع و سابقه ثابت سرمایه گذاری های موفق در شركت های سهام هستند. دو پیشنهاد دهنده سهام خصوصی از ابتدای روند فروش رسمی ، علاقه شدید و مداوم خود را نشان دادند و بدین ترتیب تأیید کردند که آنها بهترین خانه برای تجارت و شریک معامله مناسب برای Lonza هستند.

تجارت تخصصی مواد تشکیل دهنده لونزا در 17 سایت تولیدی در سطح جهان فعالیت می کند و تقریباً 2800 کارمند ثابت دارد. این تجارت ارائه دهنده اصلی راه حل های کنترل میکروبی برای بهداشت حرفه ای و محصولات مراقبت شخصی است. این همچنین توسعه سفارشی و ساخت مواد شیمیایی و کامپوزیت های ویژه را برای پشتیبانی از صنایع الکترونیک ، هوا فضا ، مواد غذایی و کشاورزی ارائه می دهد.

انتظار می رود معامله ، منوط به تأییدات عرفی ، در نیمه دوم سال بسته شود.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>