Lancôme برنامه پایداری – HAPPI را راه اندازی می کند

“مراقبت با هم برای فردایی شادتر” ، تنوع زیستی و اجتماعی را برجسته می کند.

تام برانا ، مدیر تحریریه21/3/21

برنامه پایداری جهانی جدید Lancôme ، “با هم مراقبت برای فردایی شادتر” ، بر روی سه عنصر متمرکز شده است – محافظت از تنوع زیستی ، کمک به مردم برای مصرف پایدار و توانمند سازی زنان – همه اجزای اصلی DNA لانکوم ، و همچنین شرکت مادر آن ، L’Oréal. . همانطور که قبلاً اشاره شد ، 100٪ مواد اولیه اصلی L’Oréal و Lancôme تا سال 2030 به روشی با مسئولیت اجتماعی و پایدار تأمین می شوند.

بخش زنده با مسئولیت برنامه پایداری Lancôme به کمک به مردم در انتخاب مصرف پایدار با گزینه های قابل شارژ ، قابل شارژ و قابل بازیافت است.

از سال 2017 ، ابتکار توانمندسازی زنان لانكوم ، “آینده او را بنویس” ، به زنان اجازه می دهد تا به سواد ، راهنمایی و كارآفرینی دسترسی پیدا كنند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>