Koster Keunen از زنبورداران در آفریقای غربی پشتیبانی می کند

Koster Keunen در همکاری با USAID پروژه جدیدی را در آفریقای غربی آغاز کرده است که رشد و حمایت از زنبورداران کوچک در بنین ، بورکینافاسو ، ساحل عاج (شمال) ، غنا ، مالی ، نیجریه و توگو را پشتیبانی می کند.

این پروژه دو ساله بیش از 1.7 میلیون دلار کمک مالی خواهد کرد و بر حمایت و آموزش زنبورداران جدید و موجود در کشورهای فوق الذکر تمرکز خواهد داشت. ذینفعان فعلی برآورد شده از این پروژه بیش از 50،000 نفر خواهند بود که به زنبورداران کوچک محلی ، کشاورزان و خانواده ها کمک می کنند.

Koster Keunen غرب آفریقا (KKWA) آموزش ، پشتیبانی ، کندوی عسل و تجهیزات محافظتی (PPE) را در سراسر منطقه برای پشتیبانی از اقدامات زنبورداری ارائه می دهد. کشاورزان در مورد روشهای زنبورداری ارگانیک از راه اندازی از طریق جمع آوری موم و مدیریت کندو در طول سال آموزش خواهند دید. گنجاندن زنبورداری باعث گرده افشانی محصولات ، تولید مواد غذایی و ثبات مالی در سراسر منطقه خواهد شد. با همکاری زنبورداران خبره در این منطقه تمرکز بیشتری بر حفاظت از تنوع زیستی وجود خواهد داشت.

قبل از این برنامه ، زنبورداران تدارکات و بازاری برای انتقال موم و عسل خود به خارج از منطقه خود نداشتند. پشتیبانی KKWA این پویایی را تغییر می دهد و موم زنبورعسلونی را با مسئولیت اجتماعی و اخلاقی به بازار جهانی ارتقا می دهد. این آموزش برای هزاران زنبوردار جدید امرار معاش می کند ، کیفیت زندگی را افزایش می دهد و اقدامات زنبورداری پایدار را در غرب آفریقا جاسازی می کند. تمرکز اصلی ما ارائه آموزش برای امرار معاش با درآمد واقعی و واقعی دوباره است.

کاستر کیونن بیش از 165 سال در سه قاره تجارت داشته است. ردپای بین المللی آن به آن کمک می کند تا تأثیر جهانی زنبورهای سالم را به خوبی درک کند. این شرکت می گوید ، این برنامه ظرفیت سازی موم موادی که از نظر اخلاقی و پایدار تأمین می شود ، تأثیر مثبت فوق العاده ای روی زنبورها ، زنبورداران و خانواده های محلی در سراسر منطقه داشته است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>