Jergens کمپین روز مادر را راه اندازی می کند

Jergens Skin Care در این روز مادر ، کمپین “A Mom is a Mom” ​​را شروع می کند ، و همه مادران را جشن می گیرد ، از آنها که روز مادر کلاه قدیمی آنها است. به مادران جدید وقتی وارد چین می شوند.

یک هدف اصلی این کمپین تاباندن چراغ به مادران غیر سنتی و کمتر شناخته شده است.

در 19 آوریل ، جرگنس با یک فیلم قهرمانانه در یوتیوب این برند ، مبارزات خود را آغاز کرد و سفرهای مادری شخصی گروه متنوعی از مادران واقعی و خانواده های آنها ، از جمله یک مادر خوانده ، یک مادر خواننده ، دو مادر و یک مادر تراجنسی را به تصویر کشید. . فیلم زیر را ببینید.

https://www.youtube.com/watch؟v=hGD0Jz2s-hg

مادران منتخب همچنین در هفته منتهی به روز مادر از شهادت نامه های شخصی در مورد معنای مادر بودن و کاهش ویدیوی قهرمان در کانال های رسانه های اجتماعی شخصی آنها برخوردار خواهند بود.

Jergens در تلاش برای اطمینان از فراگیری ، به دنبال مشاوره گروه های کلیدی طرفداری ، از جمله GLAAD ، Project Race و Voice برای فرزندخواندگی بود و در کنار هر یک از آنها کار کرد تا فیلمنامه و جهت فیلم را کاملاً بررسی کند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>