Innersense Organic Beauty Becomes AB Corp.

مارک پاک کننده مو به صفوف پیوست.

کریستین اسپوزیتو ، مدیر ویرایشگر03.24.21

Innersense Organic Beauty با پیوستن به لیست 3821 شرکت در 74 کشور در کل صنایع ، نام شرکت B Corp را به خود اختصاص داده است.

“ما از همان آغاز کار ، یک مارک” فراتر از تجارت “را در نظر گرفتیم و در این راه سازنده تغییرات بودیم. ما به مکانی رشد کرده ایم که اکنون می توانیم این کار را انجام دهیم. گواهینامه B Corp ما اصول راهنما و ارکان مارک تجاری ما را تقویت می کند: خوب باش ، زیبا باش و هوشیار باش. “گرگ استارکمن ، بنیانگذار ، Innersense Organic Beauty گفت.

جوان استارکمن ، بنیانگذار ، گفت که Becoming B Corp “تعهد ما در قبال مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی را تأیید می کند و برند ما را به عنوان یک رهبر در صنعت زیبایی پاک ارتقا می دهد. در هسته اصلی خود ، سود متعادل سازی را با هدف ارزیابی می کنیم. “

گواهینامه Innersense Organic Beauty به دنبال جایزه اخیر زیبایی آبی INNOCOS برای تأثیرات زیست محیطی است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>