HCPA تاریخ های 2021 جدید را برای شما اعلام می کند

کنفرانس ترکیبی 13 تا 16 سپتامبر 2021 برگزار می شود.

چارلز استرنبرگ ، دستیار ویرایشگر04.15.21

New Horizons که هر سه سال یک بار توسط رهبران صنعت نظافت بخش محصولات تمیزکننده در انجمن محصولات خانگی و تجاری تشکیل می شود ، متخصصانی از صنعت و دانشگاه را گرد هم می آورد تا در کارگاه هایی فراتر از اصول تدوین و تنظیم شرکت کنند. این کارگاه پیشرفته برای تمیز کردن جوانب مثبت محصول است که می خواهند از رقابت جلوتر باشند.

این کنفرانس ترکیبی حضور حضوری یا مجازی را برای دو روز آموزش و بحث و گفتگو عمیق شامل جلسات عمومی ، جلسات استراحت و آموزش گروه های کوچک ارائه می دهد.

این رویداد در Lakeway Resort & Spa در Austin TX از 13 تا 16 سپتامبر 2021 برگزار می شود.

این محتوا همچنین در اینترنت پخش می شود و امکان حضور از راه دور را فراهم می کند. محتوا علاوه بر این برای چندین ماه پس از جلسه برای مشاهده درخواستی در دسترس خواهد بود.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>