Happi.com بیش از هر زمان دیگری بازدیدکننده دارد

تعداد رکورد بازدیدکننده و بازدید از صفحه در سال 2020.

تام برانا ، مدیر تحریریه02.08.21

وقتی نمی توانید از خانه خارج شوید ، می توانید Happi را نیز بدست آورید. این فقط یکی از عواقب سال پر از همه گیری است که شاهد لغو نمایشگاه های تجاری بود ، زوم تماس های خود را با افزایش سرعت و کار از خانه می داند.

علی رغم آشفتگی در زندگی روزمره ، کارمندان صنعت جهانی کالاهای شخصی و خانگی در سال گذشته وقت خود را صرف بازدید از Happi.com با تعداد بی سابقه کردند. طبق Google Analytics * ، در سال 2020:

• کاربران منحصر به فرد Happi.com با افزایش 72.16٪ به 1،317،238 رسید

• جلسات Happi.com با 55.82٪ جهش به 1،778،445 رسید

• بازدیدهای صفحه Happi.com با افزایش 3.12٪ به 4،501،209 رسید

Happi.com هر روز در طول روز به روز می شود و بازدید کنندگان ما می دانند که هنگام وقفه اخبار ، مصاحبه های اعطا شده و مقالات نوشته شده ، می توانند به Happi.com مراجعه کنند تا تمام اطلاعات را در انواع قالب های جذاب دریافت کنند. برای ثبت نام در مجلات الکترونیکی و ماهانه ما ، بر روی دکمه “اشتراک” در سمت راست بالای صفحه اصلی کلیک کنید.

* – ناشران داده های خود را دارند که توسط Google Analytics از 1 ژانویه 2020 تا 31 دسامبر 2020 و 1 ژانویه 2019 تا 31 دسامبر 2019 ارائه شده است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>