GUM اسپری خوراکی را بخاطر می آورد – HAPPI

آلودگی احتمالی باکتری مقصر است.

کریستین اسپوزیتو ، مدیر ویرایشگر02.26.21

Sunstar Americas، Inc. داوطلبانه فراخوان محصولات اسپری خوراکی GUM Hydral Dry Mouth Relief با تاریخ انقضا از 2021-11 تا 2022-05 تا سطح مصرف کننده را به یاد می آورد. این محصول ممکن است به باکتری Burkholderia cepacia آلوده باشد.

استفاده از محصول معیوب در میزبان بی کفایتی ممکن است منجر به عفونتهای دهانی و به طور بالقوه سیستمیک شود که نیاز به درمان ضد باکتری دارند. در بیشتر در معرض خطر جمعیت ها ، استفاده از محصول معیوب ممکن است منجر به عفونت های تهدید کننده زندگی مانند پنومونی و باکتری شود.

تا به امروز ، هیچ رویداد نامطلوبی به Sunstar Americas مربوط به این فراخوان گزارش نشده است.

این محصول در سراسر کشور برای عمده فروشی های مواد غذایی و مواد مخدر ، زنجیره های مواد غذایی و مواد غذایی ، توزیع و فروش وب و توزیع مستقیم آن به مصرف کنندگان پخش شد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>