Greentech رونمایی از Circalys – HAPPI

عادت های سبک زندگی شلوغ می تواند ریتم طبیعی شبانه روزی را مختل کرده ، منجر به خستگی پوست و تأثیرگذاری بر خلق و خو شود.

با آگاهی از این عواقب مهم ، گرینتک Circalys را ایجاد کرد ، یک ماده فعال قوی که در آندروگرافولید ، مولکولی که توسط دانشمندان Greentech برای مقابله با اختلال شبانه روزی و احیای پوست ، شناسایی شده است. با الهام از آیورودا ، Circalys از Green Chiretta (Andrographis paniculata) ، یک گیاه مهم سم زدایی در طب سنتی آیورودا ساخته شد.

Circalys با بازیابی یک پروفایل بیان ژن ساعت جوان “جوان” در سلول های پوستی قدیمی / خسته و با کار بر روی تعدیل کننده های شبانه روزی مرتبط با مسیرهای اصلی سلولی ، ریتم های پوست را تعدیل می کند. این باعث افزایش طول عمر سلول و کاهش آسیب سلول می شود و باعث احیای مجدد پوست می شود.

Circalys همچنین مسیرهای اصلی سیگنالینگ متصل کننده پوست و مغز را تحریک می کند ، همچنین تحت تأثیر ساعت شبانه روزی است. این مسیرهای سیگنالینگ اکسی توسین ، اندوکانابینوئید و اندورفین را تقویت می کند تا پوست را در برابر اثرات زندگی مدرن محافظت کند.

Circalys در طی 28 روز در یک کار بالینی دوسوکور بر روی کارگران شبانه و شیفتی آزمایش شد ، به طور قابل توجهی علائم قابل مشاهده خستگی را کاهش داد: کیسه های چشم ، سیاهی تیرگی و چین و چروک زیر چشم. داوطلبان همچنین پوست خود را درخشان تر ، راحت و استراحت یافتند.

به لطف سه آزمایش روانشناختی که از نظر علمی شناخته شده است ، استفاده از Circalys در یک فرمول آرایشی نیز ثابت کرد که تأثیرات خستگی بر خلق و خوی را تعدیل می کند ، در نتیجه باعث افزایش احساس رفاه و کاهش استرس ادراک می شود.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>