Gattefossé و BioMeca مدلی از ریز بافت پوست سه بعدی را توسعه می دهند

در طی پیری ، پوست انسان تغییرات قابل توجهی در ویژگی های بیومکانیکی خود و از دست دادن قابلیت ارتجاعی ایجاد می کند که منجر به افتادگی پوست می شود. الیاف الاستیک پوستی نمایانگر اجزای اصلی هستند که از انطباق و انعطاف پذیری بافت پشتیبانی می کنند ، اما با گذشت زمان ، سازمان و عملکرد آنها کاهش می یابد ، که آنها را به یک هدف ترجیحی برای استراتژی های آرایشی ضد پیری تبدیل می کند.

جایگزین های فعلی پوست با مهندسی زیستی سه بعدی ، که به راحتی در بازار موجود هستند ، هنوز هم مدل های معیوبی برای بررسی قابلیت ارتجاعی پوست هستند. آنها حاوی ماتریسهای برون زا و مصنوعی هستند که اندازه گیری خصوصیات بیومکانیکی را در بافت بازسازی شده مغرضانه نشان می دهند ، بنابراین نیاز به ایجاد مدلهای پیشرفته برای بررسی ساختار مکانیکی بافتی مانند پوست انسان است.

آزمایشگاه های Gattefossé برای تقلید از ریزساختارهای بدون داربست سه بعدی ساخته شده اند درونکشتگاهی یک بافت الاستیک ، که مسئول خواص الاستیک ذاتی درم است. برای ارزیابی دقیق خاصیت ارتجاعی اینگونه ریزسخت های پوستی ، گاتفوسه تخصص BioMeca را برای توسعه ارزیابی های تحلیلی ابتکاری با فن آوری های پیشرفته انتخاب کرد.

“مشخص کردن مدل های بیولوژیکی در حال تبدیل شدن به یک چالش برای ارزیابی فرمول های جدید یا مواد فعال با هدف بازیابی یا حفظ یکپارچگی پوست است. BioMeca فن آوری های پیشرفته ای را برای آوردن بینش جدید زیست شناسی ارائه می دهد. میکروسکوپ هارمونیک نسل دوم شبکه الیاف را برجسته می کند در حالی که میکروسکوپ نیروی اتمی سفتی بافت را در تصویربرداری و دستکاری مکانیکی ساختارهای بیولوژیکی در نزدیکی اضافه کار شرایط فیزیولوژیکی نشان می دهد. با اندازه گیری مکانیکی توپوگرافی ، کمی سازی نانومکانیکی کمی و خصوصیات بافتی ، تخصص BioMeca یک کلید برای بررسی خواص الاستیک مدل های پوست است و دری جدیدی برای مراقبت از پوست باز می کند “، جولین چلاستا ، یکی از بنیانگذاران BioMeca ، گفت.

اسفروئیدهای سه بعدی بدون داربست از توانایی سلولها در ترشح ماتریس خارج سلولی خود برای ایجاد مجدد محیط ریز خود بهره می برند. این فناوری Gattefossé را قادر ساخت تا صدها ریز بافت سه بعدی را در عرض چند روز با استفاده از فیبروبلاستهای پوستی جمع شده در صفحات فوق العاده کم میل تولید کند.

سپس مدول الاستیک (یا مدول جوان) با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) اندازه گیری شد و الیاف الاستیک توسط میکروسکوپ تصویربرداری نسل دوم هارمونیک (SHG) تجسم شدند. بنابراین Gattefossé و BioMeca نشان دادند که ریز بافت کره کره ای 3D یک مدل مرتبط و قابل اعتماد با یک سازمان پیچیده است ، شامل یک شبکه فیبر الاستیک متراکم و بالغ به اندازه کافی گسترده برای تقلید از مکانیک های الاستیک پوستی in vitro.

این رویکرد تحقیق در سی و یکمین کنگره IFSCC در اواخر سال 2020 در یوکوهاما ارائه شد.

“با ترکیب دو تکنیک پیشرفته تحلیلی ، یعنی میکروسکوپ نسل دوم هارمونیک (SHG) و میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) ، ما توانسته ایم هم حضور و هم مقدار فیبرهای الاستیک را با خواص الاستیک ریز بافتها به هم پیوند دهیم ، بنابراین اثبات می شود الیاف الاستیک تازه شکل گرفته عملکردی دارند. “مدیر تحقیقات بیولوژی پوست در Gattefossé ، دکتر HDR نیکولاس بچتویل گفت.

این مدل پیشرفته سه بعدی با موفقیت برای اندازه گیری اثرات EleVastin ، یک ماده فعال جدید تولید شده توسط Gattefossé ، در مبارزه با از دست دادن خاصیت ارتجاعی پوست استفاده شده است. اطلاعات بیشتر در آوریل 2021 رونمایی می شود.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>