FTC دوره لغو برچسب های مراقبت از پارچه را معکوس می کند

“آیا این پیراهن فقط خشک تمیز است؟”

برای دهه ها ، یک برچسب کوچک در داخل لباس به مشتریان در هنگام شروع لباسشویی کمک می کند. اما در ژوئیه سال 2020 ، در هنگام شیوع همه گیر ، کمیسیون تجارت فدرال (FTC) با رأی 3-2 به لغو این قانون حمایت از مصرف کننده به طور کلی پیشنهاد کرد.

این آژانس پس از آن رأی گیری در سال 2020 بیش از 200 نظر دریافت کرد که اکثریت قاطع مخالف لغو این قانون بودند.

امروز در جلسه کمیسیون باز ، آژانس به حفظ قانون FTC Care Labelling رأی داد تا به گفته خودش “اطمینان حاصل شود که مصرف کنندگان آمریکایی همچنان اطلاعات دقیق در مورد نحوه مراقبت از پارچه های خود و افزایش طول عمر لباس خود را دریافت می کنند.”

در بیانیه ای ، FTC همچنین اظهار داشت که به بررسی راه های بهبود قانون به سود خانواده ها و مشاغل ادامه خواهد داد.

قانون برچسب مراقبت از سال 1971 در حال اجرا است و تولیدکنندگان و واردکنندگان را ملزم می کند که برچسب هایی را با دستورالعمل مراقبت از لباس و کالاهای قطعه ای خاص ، ارائه دستورالعمل های تمیز کردن خشک یا شستشو ، سفید کردن ، خشک کردن و اتو کردن لباس ، پیوست کنند.

نظرات عمومی که در دهه گذشته توسط FTC درخواست شده است نشان می دهد که قانون برچسب مراقبت همچنان راهنمایی های ارزشمندی را ارائه می دهد و به عنوان ابزاری مهم برای مصرف کنندگان ، تولید کنندگان ، خرده فروشان ، طراحان و پاک کننده های خشک به طور یکسان عمل می کند.

“کمیسیون تجارت فدرال برای اولین بار در سال 1971 قانون برچسب مراقبت را با هدف اطمینان از ارائه اطلاعات واضح و دقیق به خریداران در مورد نحوه مراقبت از پارچه های خود ، منتشر کرد. از آن زمان ، آژانس به طور دوره ای قانون را مورد بازبینی قرار می دهد ، و نظرات عمومی را برای اطمینان از همگام بودن قانون با تحولات جدید و همچنان ارائه اطلاعات مربوطه به خریداران ، بررسی می کند. ” “پس از بررسی دقیق ، من معتقدم که پرونده از حفظ قانون برچسب مراقبت پشتیبانی می کند و نباید لغو شود.”

ارسال به جدیدترین دوره اظهار نظر عمومی ، FTC را به این نتیجه رساند که لغو این قانون به نفع عموم نخواهد بود. بسیاری از افراد و مشاغل کوچک با لغو تأکید کردند که خریداران برای کمک به افزایش عمر لباس خود به برچسب ها اعتماد می کنند.

FTC خاطرنشان كرد: نظرات دیگری كه FTC از صنایع تولید و تمیز كردن پوشاك دریافت كرده است حاكی از آن است كه برداشتن برچسب ها احتمال آسیب دیدن وسایل مشتریان در شستشو را افزایش می دهد و در نتیجه مشكلات تجاری آنها را در معرض مسئولیت غیرضروری قرار می دهد.

کمیسیون با صدور 5-0 رأی به صدور بیانیه ای داد تا به مردم اطلاع دهد که قانون برچسب مراقبت را لغو نمی کند ، همانطور که قبلاً پیشنهاد شده بود.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>