ELF Launcches On Twitch – HAPPI

اولین مارک زیبایی با کانال خاص خود.

تام برانا ، مدیر تحریریه05.08.21

فردا ، ELF Beauty کانال Twitch خود را راه اندازی می کند که جریانهای هفتگی متمرکز بر بازی و آرایش را میزبانی خواهد کرد. با توجه به ELF این برنامه به منظور بالا بردن زنان پارسه و به آنها گرفتن جوایز ارزشمند طراحی شده است.

این اولین بار ELF در Twitch نیست. سال گذشته ، شرکت آرایشی و بهداشتی در تلاش برای ارتباط با مصرف کنندگان GenZ با Twitch Streamer Loserfruit همکاری کرد.

کانال ELF Twitch (واقع در twitch.tv/elfyou) با پخش مستقیم سه ساعته در ساعت 7:30 بعد از ظهر پخش می شود. Autumn Rhodes ، یک گیمر و گریمور جلوه های ویژه میزبان بازیگران دیگری خواهد بود که با هم Loserfruit و Fasffy همراه هستند. ELF Twitch شامل یک مجموعه دی جی توسط Sofi Tukker است ، فرصتی برای یادگیری نکات و ترفندهای آرایش از Bynum.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>