Croda Places Platinum توسط EcoVadis برای تلاشهای پایداری

Croda International Plc در حال اعطای جایزه جدید Platinum توسط EcoVadis است.

این جایزه پلاتین Croda را نه تنها در 1٪ افراد برتر قرار می دهد – شرکت های بخش شیمی ، بلکه در 1٪ برتر شرکت های ارزیابی شده توسط سیستم عامل قرار دارد. روش دقیق EcoVadis بیش از 75000 شرکت را در 160 کشور در 200 صنعت ارزیابی می کند و ارزیابی می کند که چقدر یک شرکت اصول پایداری / CSR را در سیستم مدیریت و تجارت خود ادغام کرده است.

روش ارزیابی بر اساس استانداردهای پایداری بین المللی ، از جمله طرح گزارش جهانی ، قرارداد جهانی ملل متحد و ISO 26000 ساخته شده است. روش مبتنی بر شواهد ارزیابی در چهار موضوع را پوشش می دهد: محیط زیست ، کار و حقوق بشر ، اخلاق و تدارکات پایدار ، با Croda شناخته شده است که دارای اقدامات پیشرفته CSR در سه نوع از این دسته است.

استوارت آرنوت ، رئیس جمهور پایداری در Croda ، اظهار داشت ، “ما تقریبا 10 سال توسط EcoVadis ارزیابی شده ایم ، برای اولین بار در سال 2012 به یک طلا رسیده ایم. از آن زمان ، ما به طور مداوم بهبود یافته ایم و مصمم هستیم که حتی بیشتر پیش برویم ، حداقل 85/100 تا پایان سال 2023 و “برجسته” در هر چهار موضوع تا سال 2030 باشد. این جاه طلبی زیربنای موقعیت رهبری و تعهد ما برای پایدارترین تامین کننده مواد اولیه نوآور است. “

همانطور که در اینجا گزارش شده است ، Croda در اوایل هفته با خرید بزرگ تأمین کننده خبر Happi را تیتر کرد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>