Croda برای برگزاری دومین کنفرانس پایداری دیجیتال

پس از موفقیت این رویداد در سپتامبر گذشته ، Croda دومین دوره کنفرانس پایداری دیجیتال خود را برگزار می کند: زیبایی پایداری در عمل.

این کنفرانس ، که در 14 سپتامبر برگزار خواهد شد ، به گسترش و تشویق بحث در مورد آخرین روندها و ابتکارات پایداری و ارتقا a درک عمیق تری از شفافیت مواد ، شستشوی سبز و اتلاف صفر و غیره اختصاص دارد.

برای گسترده تر و جذابتر کردن این نسخه از قبل ، یک بستر جدید ، تعاملی و پویا به شرکت کنندگان امکان می دهد تا در بحث های میزگردی ، شبکه سازی با سایر شرکت کنندگان ، جلسات پرسش و پاسخ زنده و بسیاری از فرصت های دیگر که می توانند در آن شرکت کنند ، شرکت کنند.

ارائه ها و بحث های میزگرد به سه موضوع اصلی تقسیم می شوند: شفافیت ، روندها و فرمول بندی.

بلندگوها شروع به تأیید می کنند ، از جمله رهبران ، کارشناسان فنی و پیشگامان پایداری از سراسر صنعت ، مانند Mintel ، EcoWell ، Credo و بسیاری دیگر.

علاوه بر ارائه و گفتگوی پنل با متخصصان ، پنج منطقه Focus Application وجود دارد که به طور خاص در مراقبت از مو ، مراقبت از پوست ، مواد آرایشی رنگ ، مراقبت از آفتاب و BAC متمرکز هستند: فعالانه متعهد باشید.

ثبت نام در این رویداد اکنون باز است. Croda همچنین با One Tree Plant مشارکت داشته و متعهد شده است که برای هر ثبت نام کننده یک درخت بکارد. ثبت نام کنندگان کد خود را دریافت می کنند و پس از ثبت نام می توانند درخت خود را بکارند.

برای این رویداد ثبت نام کنید: ثبت نام کنید

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>