Cradle To Cradle Certified Product Version نسخه 4.0 منتشر شده است

موسسه نوآوری محصولات Cradle to Cradle نسخه 4.0 استاندارد کالای Cradle to Cradle را منتشر کرده است. انستیتو این نسخه جدید را “بلند پروازانه ترین و عملی ترین استاندارد تاکنون برای طراحی و ساخت محصولاتی می داند که یک آینده سالم ، عادلانه و پایدار را امکان پذیر می کند”.

استاندارد جدید Cradle to Cradle Certified Version 4.0 یک چارچوب جامع است که شرکت ها را قادر می سازد تا:

1. اولویت بندی اقدامات در پنج حوزه تمرکز پایداری :.
• سلامت مواد: اطمینان از بی خطر بودن مواد برای انسان و محیط زیست
• بخشنامه محصول: امکان ایجاد اقتصاد چرخشی از طریق تولید مجدد محصولات و طراحی فرآیند
• هوای پاک و حفاظت از آب و هوا: محافظت از هوای پاک ، تقویت انرژی های تجدید پذیر و کاهش انتشار مضر
• مدیریت آب و خاک: حفاظت از آب پاک و خاک های سالم
• انصاف اجتماعی: رعایت حقوق بشر و کمک به جامعه ای عادلانه و منصفانه

2. تغییر ایجاد کنید ، از نوآوری محصول به عملیات.

3. مدل های تجاری ، سیستم ها و همکاری را در سراسر زنجیره ارزش تغییر دهید.

4. عملکرد را تأیید کنید و پیشرفت را نسبت به تعهدات پایداری اندازه گیری کنید.

5. تحول صنعت را به سمت آینده ای امن ، مدور و عادلانه هدایت کنید.

پیتر تمپلتون ، رئیس و مدیرعامل موسسه نوآوری محصولات Cradle to Cradle گفت: “Cradle to Cradle Certified از مدت ها قبل به عنوان قابل اعتمادترین و پیشرفته ترین استاندارد مبتنی بر علم برای طراحی و ساخت محصولاتی به حداکثر رساندن سلامتی و سلامتی برای مردم و سیاره ما در نظر گرفته شده است.” . “نسخه چهارم Cradle to Cradle Certified با تجهیز مارک ها ، خرده فروشان ، طراحان و تولید کنندگان به راهنمایی های عملی و بهترین روش ها برای انتخاب مواد ایمن تر ، ایجاد نوآوری های معنی دار و ایجاد محصولات ، سیستم ها و مدل های تجاری که تأثیر مثبت دارند ، بر اساس این میراث ساخته شده است. در مورد انسان و محیط زیست امروز و در آینده. “

Cradle to Cradle Certified Version 4.0 دارای ویژگی های جدید و پیشرفته در تمام دسته های عملکردی از جمله:
• چارچوب های جدید برای بخشنامه محصول و انصاف اجتماعی که بهترین شیوه های جهانی را تعریف می کند.
• الزامات دقیق تر در هوای پاک و حفاظت از آب و هوا که اقدامات فوری برای رفع تغییرات آب و هوایی را ترویج می کنند.
• الزامات گسترده در مدیریت آب و خاک برای اطمینان از در دسترس بودن آب تمیز و خاکهای سالم برای افراد و سایر موجودات.
• همسان سازی بهبود یافته الزامات بهداشت مواد با مقررات شیمیایی پیشرو و سایر استانداردها ، از جمله لیست مواد محدود شده جدید.

دکتر سوزان کلوستراهاوس ، معاون علمی و صدور گواهینامه موسسه ، که تیمش منجر به توسعه این صنعت شد ، گفت: “نسخه چهارم Cradle to Cradle Certified منعکس کننده پیشرفت چشمگیری در دانش و درک ما از تولید محصولات با تأثیر مثبت است.” استاندارد جدید “نتیجه یک مجموعه بلند پروازانه از نیازهای عملی برای راهنمایی شرکت ها برای انتخاب مواد ایمن تر ، ایجاد محصولات و فرآیندهای عمدی دایره ای ، و انجام آن به روشی عادلانه و منصفانه است – در نهایت فراتر از انطباق با مقررات به نوآوری و رهبری است.”

اولین محصولات دارای گواهینامه Cradle to Cradle Certified نسخه 4.0 بهار امسال معرفی می شوند.

موسسه نوآوری محصولات Cradle to Cradle پذیرش برنامه های جدید برای تأیید محصولات با استاندارد نسخه 4.0 را در ژوئیه 2021 آغاز می کند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>