Clinique’s #ZitHappens TikTok Challenge Celebrates ‘Skin Positivity’

امروز این کمپین گسترده شده است.

کریستین اسپوزیتو ، مدیر ویرایشگر21/4/21

کلینیک به عنوان بخشی از استراتژی در حال رشد تعامل دیجیتال خود برای دستیابی به مصرف کنندگان جوان ، کمپین جدیدی از TikTok را به نام #ZitHappens راه اندازی کرده است. با شروع امروز ، آن چیزی را جشن می گیرد که کلینیک به عنوان جنبش مثبت پوستی مصرف کنندگان ، و به طور خاص ، ژنرال Z ، که دیگر نمی خواهند احساس شرمندگی کنند و یا زندگی خود را به دلیل شکستن در انتظار نگه دارند ، جشن می گیرد.

گفته می شود این کمپین ، برای کمک به از بین بردن کلاله ای که در حال حاضر در اطراف آکنه از طریق یک فعالیت جمعی وجود دارد ، باعث می شود رژیم مراقبت از پوست نمادین سه مرحله ای این برند به روشی سرگرم کننده و سبک زنده شود. این نام تجاری ، یک ترسیم سفارشی را برای استفاده در TikTokers ایجاد کرده است ، که سیستم سه مرحله ای را همراه با برنامه رقص سرگرم کننده و نتایج نهایی تغییر شکل نهایی ، ارائه می دهد.

علاوه بر TikTok ، #ZitHappens همچنین در Snapchat و HerCampus راه اندازی خواهد شد ، زیرا نام تجاری Estée Lauder Companies تلاش می کند تا مصرف کنندگان Gen Z را در سیستم عامل هایی که محصولات جدید زیبایی را کشف می کنند ، محاصره کند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>