Beiersdorf و Evonik شریک پروژه حفاظت از طبیعت

Beiersdorf و Evonik برای حمایت از پروژه ای توسط سازمان حفاظت از طبیعت صندوق جهانی طبیعت (WWF) ، با هدف حفاظت و توسعه پایدار در ایالت صباح در مالزی شرقی در جزیره بورنئو ، در حال پیوستن به نیروها هستند.

این پروژه در چشم انداز Tabin اجرا می شود ، که با چالش های اقتصادی و اقتصادی عظیمی روبرو است: اکوسیستم ظریف آن تعداد زیادی از گونه های جانوری در معرض خطر است و در عین حال یک منطقه اصلی برای پرورش نخل روغن و تولید روغن نخل است – یک پایه اصلی اقتصاد منطقه ای و یک ماده اولیه اصلی برای صنایع آرایشی و بهداشتی است.

بر اساس سه ستون “محافظت ، تولید ، بازیابی” ، هدف این پروژه ایجاد پایداری بیشتر تولید روغن پالم و جلوگیری از جنگل زدایی است. هدف در چشم انداز Tabin دستیابی به 20،000 هکتار از پرورش دهندگان متوسط ​​و کوچک است که تا سال 2025 توسط میزگرد روغن نخل پایدار (RSPO) گواهی شوند.

همچنین برنامه ریزی شده است که برای حمایت از کشاورزی و جنگلداری پایدار و استفاده از شرکای پروژه برای حفاظت از زیستگاه طبیعی حیوانات وحشی در معرض خطر در ذخیره گاه حیات وحش طابین ، یک طرح استفاده از زمین ایجاد شود. و سرانجام ، ایجاد حداقل یک راهرو اکولوژیکی از طریق ترمیم زیستگاه های جنگلی ، که به حیوانات وحشی اجازه می دهد آزادانه بین جنگل های جدا شده قبلی حرکت کنند.

شرکای این پروژه همچنین می خواهند جمعیت گونه های در معرض خطر مانند اورانگوتان ها را تثبیت کرده و درگیری های فیل های انسانی در منطقه پروژه را طی 5 سال آینده به حداقل برسانند.

چشم انداز طابین در مجموع حدود 400000 هکتار زمین را پوشش می دهد. تقریباً نیمی از این موارد توسط مزارع روغن نخل پوشانده شده است. ذخیره گاه حیات وحش Tabin زیستگاه طبیعی است که از بسیاری از گونه های در معرض خطر و در معرض خطر ، از جمله حدود 1250 orangutans ، 350 فیل Borneo ، 50 Banteng و 40 پلنگ ابری Sunda محافظت می کند.

“کاهش رد پای اکولوژیکی کلید آینده ای است که ارزش زندگی در آن را دارد. همه باید از جمله بخش خصوصی در این امر سهیم باشند. به همین دلیل WWF با شرکتهایی که می خواهند مسئولیت مواد اولیه خود را در زمین ، در کشورهای تأمین کننده ، به عهده بگیرند ، همکاری می کند. در چشم انداز Tabin می توانیم کنار هم کار کنیم تا جنگل زدایی را متوقف کنیم و از گونه های جانوری در معرض خطر محافظت کنیم. “دکتر مارتین بتکه ، مدیر اجرایی و بازارهای WWF آلمان می گوید.

“در راستای هدف تلاش برای زنجیره های تأمین بدون جنگل زدایی ، ما مشتاقانه منتظر همکاری با Beiersdorf و WWF هستیم. با همه طرف های درگیر است که می توانیم از پردازش مسئولانه مشتقات روغن نخل در طولانی مدت اطمینان حاصل کنیم. “Yann d’Hervé ، رئیس خط مشاغل مراقبت های Evonik می افزاید.

“حفاظت از محیط زیست و استفاده مسئولانه از منابع طبیعی اولویت اصلی ما است. ما همراه با Evonik و WWF بسیار خوشحالیم که می توانیم سهم مهم دیگری در حفاظت از طبیعت در صباح داشته باشیم و تعهد خود را نسبت به روغن نخل پایدار بیشتر گسترش دهیم. “

Beiersdorf و Evonik هر دو سالها متعهد به اقتصاد پایدار روغن نخل بوده اند ، به عنوان مثال از طریق میزگرد روغن نخل پایدار (RSPO). هر دو همچنین اعضای موسس ابتکار عمل برای مشتقات پایدار (ASD) هستند ، که از سال 2019 برای به حداکثر رساندن شفافیت و پایداری در کل زنجیره تامین مشتقات روغن نخل تلاش کرده است. با همکاری پروژه جدید توسعه پایدار در چشم انداز Tabin ، WWF ، این شرکت ها در حال گسترش تعامل روغن نخل خود هستند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>