BASF به تعهد روغن نخل برای سال 2020 دست یافت

BASF در مسیر خود به سمت نخل پایدار به نقطه عطفی رسید. این شرکت به تعهد خود در تهیه روغن های نخل (هسته) به طور انحصاری از منابع دارای گواهینامه میزگرد روی روغن نخل پایدار (RSPO) تا سال 2020 دست یافت. سال گذشته ، BASF 227،213 متریک تن روغن نخل پایدار (هسته) مجاز را خریداری کرد که 100٪ از آن را نشان می دهد حجم کل به عنوان گواهی RSPO. BASF همچنین در توسعه زنجیره های تامین شفاف پیشرفت بیشتری به دست آورد: این شرکت توانست تقریباً 95٪ از ردپای جهانی کف دست خود را ، در مجموع 441،107 تن ، به سطح کارخانه روغن ردیابی کند.

بعلاوه ، مانند سالهای گذشته ، BASF رد پای کربن محصول (PCF) خود را برای تأمین روغن نخل پایدار (هسته) دارای گواهی منتشر کرد. در مقایسه با منابع معمول ، BASF در سال 2020 بیش از 300،000 تن انتشار CO2 اجتناب کرده است. تولید روغن هسته نخل دارای گواهینامه RSPO حدود 36٪ تأثیر گرم شدن کره زمین نسبت به تولید غیر مجاز را نشان می دهد. PCF با توجه به الزامات و دستورالعمل های کمی سازی که در ISO “14067: 2018-08 – گازهای گلخانه ای – ردپای کربن محصولات” ذکر شده است ، محاسبه می شود.

BASF با رسیدن به این مرحله مهم ، بخش دیگری از تعهدات خود در سال 2015 را متمرکز کرده است: همچنین تعهد تأمین منابع تأیید شده برای آن دسته از واسطه های قابل توجهی که بر پایه روغن پالم و روغن هسته خرما تا سال 2025 است. به عنوان مثال الکل های چرب و اسیدهای چرب.

روغن هسته خرما و مشتقات اولیه آن از جمله مواد اولیه اصلی تجدید پذیر BASF هستند. این مواد عمدتاً برای تولید مواد تشکیل دهنده مواد آرایشی ، شوینده و پاک کننده و همچنین در تغذیه انسان مورد استفاده قرار می گیرند. پیشرفت را می توان در اینجا با جزئیات کشف کرد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>