Barron’s Ranks Croda First for پایداری

Croda International Plc اخیراً توسط بارون ، منبع اخبار مالی برای بورس سهام آمریکا ، در رتبه بندی شرکت پایدارترین شرکت بین المللی قرار گرفته است.

این لیست 100 برتر ، که Croda را در رتبه یک قرار می دهد ، 1000 شرکت بزرگ در دسترس عموم را بر اساس ارزش بازار در بازارهای عمده کشورهای پیشرفته ، به استثنای ایالات متحده ، که دارای 100 لیست برتر خود است ، تجزیه و تحلیل می کند. Calvert Research and Management ، پیشرو در مدیریت سرمایه گذاری مسئول ، تحقیق را به نمایندگی از Barron انجام داده و بیش از 230 شاخص کلیدی عملکرد محیط زیست ، اجتماعی و عملکرد را تجزیه و تحلیل کرده است.

رئیس جمهور پایداری استوارت آرنوت در Croda گفت: “این رتبه بندی ما را با بسیاری از شرکت های بزرگ در سراسر جهان مقایسه می کند. رتبه اول دستاورد قابل توجهی است و بسیار به آن افتخار می کنیم.

Croda تقریباً 100 سال پیش تأسیس شد و همیشه بر پایداری و استفاده از مواد اولیه تجدید پذیر تمرکز داشته است. تعهد ما برای تبدیل شدن به پایدارترین تأمین کننده مواد اولیه نوآورانه ، تلاش ما برای تولید مواد اولیه از مواد اولیه زیستی را همراه با جاه طلبی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و صفر شدن آن تا سال 2050 ادامه خواهد داد. عزم ما را برای ادامه موقعیت رهبری در مورد پایداری تقویت کرد. “

Croda اخیراً Platinum را برای تلاشهای پایداری خود توسط EcoVadis قرار داده است ، همانطور که در هاپی گزارش شده است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>