ACI پیشنهاد می کند که استاندارد Green Schools و کالج های بهداشتی پیشنهادی Green Seal ارائه شود

انستیتوی نظافت آمریکا (ACI) چندین نسخه جدید “استاندارد مدارس و کالج های سبز سالم برای مناطق مدارس K-12 و م Instسسات آموزش عالی” Green Seal را پیشنهاد کرده است.

در نظرات ارسال شده به Green Seal ، ACI:

  • پیام واضحی که استاندارد در مورد آموزش ، که در حفاظت از سلامت کارگران و افرادی که از امکانات یک موسسه استفاده می کنند ، ضروری است ، تحسین می شود.

  • از استاندارد می خواهد تا مواد موثره موثری را برای ضدعفونی مهم داشته باشد – از جمله آن دسته از ترکیبات آمونیوم کواترنر (کوات) که برای استفاده توسط آژانس حفاظت از محیط زیست (EPA) و همچنین اسید پراکسی استیک (PAA) مصوب توسط برنامه Safer Choice EPA تأیید شده است – که در حال حاضر از استاندارد حذف شده اند.

  • توصیه می کند برنامه Safer Choice EPA را به عنوان یک برچسب نمونه برای کمک به شناسایی محصولاتی که از استانداردهای ایمنی و پایداری بالایی برخوردار هستند ، کمک کند.

  • راهنمایی های توصیه شده در مورد مواد ضدعفونی کننده دست در استاندارد باید توجه ویژه ای به محصولات بهداشتی دست FDA داشته باشد تا اطمینان حاصل شود که فقط از محصولات تایید شده و ایمن استفاده می شود.

نظرات کامل انجمن را اینجا بخوانید.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>