ACI رهبری جدیدی را انتخاب می کند – HAPPI

هیئت مدیره موسسه نظافت آمریکایی با انتخاب وین اشتون ، معاون رئیس جمهور ، مراقبت در منزل و مراقبت های شخصی ، IFF ، به عنوان رئیس هیئت مدیره ، رهبری جدیدی را انتخاب کرد. اریک رینولدز ، معاون اجرایی و مدیر عامل شرکت Clorox ، معاون جدید است.

اشتون و رینولدز به ترتیب جانشینان Sundar Raman ، Procter & Gamble و Scott Behrens ، شرکت Stepan در سمت های رهبری می شوند. هر دو رامان و بهرنس از هیئت مدیره ACI دور می شوند.

ملیسا هوکستاد ، رئیس و مدیرعامل ACI گفت: “ACI ، به عنوان انجمن تجاری پیشرو در زمینه زنجیره تأمین محصولات تمیز کردن ، در مقابله با چالش هایی که بازار به لطف تجربه اجرایی سطح بالا و رهبری در سراسر هیئت مدیره ما مواجه است ، موقعیت خوبی دارد.” .

هیئت مدیره همچنین پنج مدیر جدید را برای پر کردن جای خالی از جمله:

  • سیلک هاپ ، معاون رئیس جمهور ، مواد شیمیایی مراقبت های ضروری ، شرکت ساسول
  • مارسلو لو ، معاون ارشد رئیس شرکت BASF
  • آرنود ملین ، معاون رئیس جمهور ، Consumer Biosolutions ، Novozymes
  • شان موریارتی ، معاون رئیس جمهور و مدیر کل – Surfactants ، شرکت استپان
  • لوک رینارت ، معاون ارشد رئیس جمهور ، تولید محصولات مراقبت از پارچه جهانی و بخش مراقبت از خانه و پارچه ، Procter & Gamble

موفقیت وین اشتون به عنوان خزانه دار هیئت مدیره ACI ، اریک Peeters ، مدیر جهانی ، پایداری ، مواد عملکرد و پوشش ها ، Dow Inc خواهد بود.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>