کلگیت به سهامداران: پیشنهاد “مناقصه کوتاه” از TRC را رد کنید

شرکت Colgate-Palmolive از خرید پیشنهاد “کوچک مناقصه” توسط TRC Capital Investment Corporation (TRC) برای خرید حداکثر 1.5 میلیون سهم یا تقریبا 0.18٪ سهام عادی Colgate از 31 مارس 2021 مطلع شده است. با قیمت 80.63 دلار به ازای هر سهم به صورت نقدی.

Colgate-Palmolive ، رتبه 3 در گزارش 50 50 برتر Happi ، پیشنهاد کوچک مناقصه TRC را تأیید نمی کند و توصیه می کند سهامداران Colgate سهام خود را در پاسخ به پیشنهاد مناقصه نکنند زیرا پیشنهاد با قیمتی کمتر از قیمت فعلی بازار است برای سهام کلگیت. این پیشنهاد همچنین تحت شرایط بی شماری قرار دارد ، از جمله توانایی TRC در به دست آوردن بودجه کافی برای کامل پیشنهاد. کالگیت همچنین به هر سهامدارانی که سهام خود را به TRC پیشنهاد داده اند ، توصیه می کند قبل از انقضا مدت پیشنهاد (که در حال حاضر برای ساعت 12:01 صبح به وقت نیویورک در 17 آگوست 2021 برنامه ریزی شده است) سهام خود را با ارائه اخطار کتبی پس بگیرند.

طبق گفته کلگیت ، TRC پیشنهادهای کوچک و مناقصه ناخواسته مشابهی را برای سهام سایر شرکت های دولتی ارائه داده است. غول مراقبت از دهان و دندان ، در بیانیه مطبوعاتی خود ، اشاره کرد که پیشنهادات مناقصه برای جلب کمتر از پنج درصد سهام برجسته یک شرکت طراحی شده است ، بنابراین از بسیاری از حمایت های سرمایه گذاران از جمله افشای الزامات رویه ای که برای پیشنهادات مناقصه بزرگتر تحت اوراق بهادار ایالات متحده اعمال می شود ، جلوگیری می شود قوانین در نتیجه ، پیشنهادهای مناقصه کوچک همان سطح حمایت را که با پیشنهادات مناقصه بزرگتر تحت قوانین اوراق بهادار ایالات متحده ارائه می شود ، برای سرمایه گذاران فراهم نمی کند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>