چین ممنوعیت لوازم آرایشی CBD را در نظر می گیرد

این پیشنهاد کاربردهای آرایشی و بهداشتی مواد مرتبط با حشیش را منع می کند.

آلی دای ، خبرنگار03.26.21

به نظر می رسد پس از اعلامیه امروز انستیتوهای ملی کنترل غذا و دارو (NIFDC) ، انتظارات آینده شاهدانه در محصولات آرایشی و بهداشتی در چین کاهش یابد.

با توجه به اطلاعیه مربوط به اصلاح موجودی مواد آرایشی ممنوع برای نظرات عمومی که در وب سایت رسمی NIFDC ارسال شده است ، این مقام پیشنهاد کرده است که استفاده های آرایشی و بهداشتی از مواد مرتبط با حشیش ، از جمله میوه هسته حشیش ، روغن دانه حشیش و برگ شاهدانه sativa را ممنوع کند. ، و همچنین CBD.

آخرین مهلت اظهار نظر عمومی 19 آوریل است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>