چین به آزمایش حیوانات برای لوازم آرایشی “معمولی” وارد شده پایان می دهد

براساس اداره ملی محصولات پزشکی ، این انتقال از 1 ماه مه به اجرا در می آید.

تام برانا ، مدیر تحریریه03.05.21

براساس اداره ملی محصولات پزشکی این کشور ، چین آزمایش مورد نیاز حیوانات را برای محصولات آرایشی “معمولی” وارداتی حذف می کند. این حرکت در ماه مه اعمال می شود. تحت سیستم چین ، محصولات آرایشی معمولی محصولاتی هستند که ادعای فعالی مانند “ضد پیری” ندارند. محصولات آرایشی و بهداشتی معمولی عمده فروش لوازم آرایشی در چین را تشکیل می دهند. طبق NMPA ، مواد آرایشی و بهداشتی معمولی از شر آزمایش حیوانات معاف هستند به شرطی که شرکت ها ارزیابی ایمنی را انجام دهند و گواهینامه های تولید صحیح را از مقامات منطقه ای مربوطه در کشور خود دریافت کنند.

این اقدام با استقبال شرکت های زیبایی بین المللی روبرو می شود که مشتاق ورود به بازار شماره 2 زیبایی جهان هستند ، اما از انجام آزمایش ایمنی حیوانات خودداری می کنند. بسیاری از شرکت ها از جمله Estée Lauder ، Procter & Gamble و Unilever ممنوعیت آزمایش حیوانات را پشتیبانی می کنند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>