پویگ در سال 2020 متحمل خسارات عمده ای شد

Puig ، یک شرکت زیبایی و مد متعلق به خانواده ، 2020 را با ضرر تعطیل کرد. فروش خالص گزارش شده بالغ بر 1.54 میلیارد یورو (1.86 میلیارد دلار) بود که 32٪ کاهش نسبت به سال 2019 را نشان می دهد.

این کاهش عمدتا به دلیل تأثیر همه گیر COVID-19 بود. اقدامات قفل و فاصله اجتماعی باعث کاهش مصرف عطر و مد شد ، در حالی که مشتریان تجاری این شرکت در سراسر جهان شروع به تعطیلی کردند: عطاری ها ، فروشگاه های بزرگ ، فروشگاه های فرودگاه و مراکز خرید.

مارك پويگ ، رئيس شركت و مدير اجرايي شركت اظهار داشت: ژانويه و فوريه ماههاي ركوردي براي ما بود و ناگهان يك رونق شد.

در 12 ماه منتهی به 31 دسامبر سال 2020 ، گروه مستقر در بارسلونا 70 میلیون یورو ضرر خالص در برابر سود 226 میلیون یورویی در سال 2019 ثبت کرد.

علی رغم این عقب نشینی ها ، این شرکت انتظار دارد که در آینده ای نزدیک فعالیت هایش دوباره به مسیر اصلی بازگردد. Puig قصد دارد فروش در سال 2023 را دو برابر و در سال 2025 سه برابر کند. این برنامه بر اساس پیش بینی رشد قابل توجه از طریق ارتقا of کانال دیجیتال و افزایش درآمد در آسیا است که به ترتیب 30 و 25 درصد از فروش را در 2025

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>