پوشش فوق العاده شیمیایی گسترش می یابد – HAPPI

ترور کوکران میزان دسترسی شرکت به مشتریان جدید را افزایش می دهد.

چارلز استرنبرگ ، دستیار ویرایشگر03.25.21

نماینده فروش فنی Ultra Chemical ، Trevor Cochran ، پوشش منطقه موجود ساحل غربی خود را گسترش می دهد تا اکنون کانادا را نیز شامل شود. این مسئولیت به وی این امکان را می دهد تا ضمن انتقال به مدیر حساب برای انتخاب مشتریان موجود در منطقه ، دسترسی شرکت را به مشتریان جدید افزایش دهد.

“من مشتاقانه منتظر استفاده از بهترین روشهایی هستم که در ساحل غربی اجرا کردم و آنها را در حسابهای کانادا اعمال کردم. توسعه پایگاه مشتری فعلی من و همچنین آوردن فناوری های Ultra به حساب های استفاده نشده برای کمک به رشد تجارت بسیار جالب خواهد بود. “

کوکران از مارس 2020 در تیم فروش اولترا بوده است. او دارای تخصص در بیوتکنولوژی و شیمی همراه با تمرکز بر مراقبت های شخصی از مواد فعال مراقبت از پوست است.

جیم لینچ ، معاون فروش جهانی گفت: “موفقیتی که ترور در ساخت منطقه ساحل غربی به دست آورد ما را در مورد فرصت های موجود در کانادا هیجان زده می کند.” “ترکیبی از مهارت فنی و پیشرفته او چشم اندازهای جدیدی را برای Ultra ایجاد می کند و روابط موجود را تقویت می کند.”

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>