پراوانا به برنامه زیبایی بدون اسم حیوان دست اموز PETA پیوست

مارک حرفه ای مراقبت از مو ، وضعیت بدون ظلم را با هم ترازی رسمی می کند.

کریستین اسپوزیتو ، مدیر ویرایشگر21/4/23

پراوانا به برنامه زیبایی بدون اسم حیوان دست اموز PETA پیوسته است.

طبق PETA ، آزمایش جهانی حیوانات بدون شركت ، مارك ها و شركت هایی را به رسمیت می شناسد كه تأیید كرده اند كه آنها و تأمین كنندگان آنها هیچ گونه آزمایش بر روی حیوانات را برای مواد تشکیل دهنده ، فرمولاسیون یا محصولات نهایی آنها در هر جای دنیا انجام نمی دهند ، که آنها هرگز در آینده چنین کاری نخواهند کرد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>