نام زیبایی هالستار رئیس جمهور جدید است

ژرمانو کوئلیو پس از 11 ماه گذشته به عنوان معاون بازرگانی جهانی بخش زیبایی ، نقش رئیس هالستار زیبایی را از اول آوریل 2021 به عهده گرفت.

رئیس هیئت مدیره گفت: “من و اعضای هیئت مدیره من موافقیم که ژرمانو در سال اول بسیاری از اقدامات مهم را انجام داده است ، علی رغم چالش های عملیاتی و مدیریتی همه گیر در حال انجام ، و او دارای قدرت مالی و تجاری برای هدایت تجارت زیبایی ما است.” مدیر عامل شرکت جان J. Paro. “از همان اهمیت ، او تعهد واضحی به ارزشهای هالستار نشان داده است. در مدت زمان نسبتاً کوتاهی ، سبک رهبری انگیزشی او تیم جهانی را انرژی بخشیده و عملیات زیبایی را به طور کلی تقویت کرده است.”

قبل از پیوستن به هالستار ، کوئلیو به عنوان یک مدیر اجرایی در Vantage و Evonik خدمت می کرد ، جایی که او رشد قابل توجهی در واحد تجاری داشت و با موفقیت تیم های تجاری و عملیاتی جهانی را از طریق چندین سایت تولیدی هدایت می کرد. تلاش های وی در هالستار بیوتی بر هدف اصلی و هدف آن یعنی رهبر قابل اعتماد برای راه حل های ایمن ، پایدار و نوآورانه مراقبت از پوست متمرکز خواهد شد.

کوئلیو اظهار داشت: “من بسیار خوشحالم که وارد این نقش شدم و به همکاری نزدیک با مشتریان و هم تیمی های خود ادامه می دهم.” “هالستار بیوتی همراه با یک تیم جهانی با استعداد و حامی ، ظرفیت عظیمی برای ادامه موفقیت تجاری و ابتکاری دارد. من افتخار می کنم که در این سفر در کنار آنها هستم.”

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>