میبل بیوشیمی مدیر عامل جدید را نام می برد

سال 2021 یک سال ویژه برای بیوشیمی میبل است: نه تنها سی امین سالگرد خود را جشن می گیرد ، بلکه مدیر عامل جدید را نیز اعلام کرده است.

در تاریخ 1 مه ، فرد زولى پس از 30 سال مهار بیوشیمی میبل را به کورنلیا شورچ ، رئیس قبلی توسعه و انطباق ، تحویل داد.

زولی نقش جدید خود را به عنوان مدیر توسعه تجارت به عهده می گیرد و گروه تحقیق و کل تیم فروش را هدایت می کند. او بر توسعه مفاهیم فعال جدید تمرکز کرده و اطمینان حاصل خواهد کرد

شورچ در سال 2002 به بیوشیمی میبل پیوست. وی در سال 1998 از ETH زوریخ به عنوان مهندس غذا فارغ التحصیل شد. وی در سال 2002 پایان نامه دکترای خود را در آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی به اتمام رساند ، درست قبل از اینکه به عنوان دستیار علمی در تولید محصول به تیم بیوشیمی میبل ملحق شود. از سال 2003 به بعد ، وی بخش توسعه محصول را رهبری کرد ، و پس از آن بخش نظارتی و انطباق را در سال 2007 دنبال کرد. از سال 2011 او به عنوان معاون مدیر بازرگانی Mibelle Biochemistry عمل کرده و EMBA خود را در سال 2013 به پایان رسانده است.

شورچ برای چندین سال با دانش و مهارت های نوآوری خود در واحد تجاری همکاری کرده است. بعلاوه ، شرك به عنوان معاون زولي با هدف درك كامل از تمام جنبه هاي واحد تجاري طي سال هاي گذشته فعاليت كرده است. او برای به عهده گرفتن مسئولیت مدیر عامل مجهز است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>