مراقبت های شخصی Edgewell گزارش پایداری را منتشر می کند

اولین بار شرکت مراقبت شخصی Edgewell گزارش پایداری مالی سال 2020 خود را با عنوان هرگز. متوقف کردن. مراقبت.، که جزئیات پیشرفت شرکت طی سالهای گذشته را در زمینه های دارای اولویت مانند محصولات و بسته بندی های پایدار ، نوآوری با مواد جایگزین ، نظارت بر مواد و شفافیت و منابع اخلاقی و مسئولیت پذیر ، و سایر موارد ، بیان کرده است.

در این گزارش ، این شرکت چگونگی رهبری خود را از طریق ابتکارات زیست محیطی و اجتماعی نوآورانه بیان می کند. این شامل تعهد به 100٪ برق تجدیدپذیر ، منطقه ای کردن تولید و انبار کردن ، پذیرفتن تنوع ، ارزش ویژه و درج در سراسر کسب و کار و مارک های آن ، فعال کردن پاسخ کلاس جهانی به COVID-19 با کارمندان و موارد دیگر است.

https://www.youtube.com/watch؟v=4J_aRiLPylM

نشان دادن پیشرفت در برابر اولویت های مشخص شده در استراتژی مراقبت پایدار 2030 آن ، در سال مالی 20 Edgewell دارای موارد زیر است:

  • افزایش تجربه کارکنان سال به سال امتیاز می گیرد و کارکنان آن را در طول COVID-19 ایمن نگه می دارد ،
  • بسته بندی دوباره طراحی شده برای استفاده کمتر از مواد ، کاهش پلاستیک با پایه روغن و به مصرف کنندگان در زمینه بازیافت کمک می کند ،
  • همچنان به نوآوری محصولات اصلاح از جمله استفاده از مواد پایدار مانند شیشه های بازیافتی و پلاستیک در دسته های تیغ خود ،
  • برخی از محصولات مراقبت از آفتاب خود را دوباره فرموله کرده و شامل فرمولاسیون های معدنی با پایه طبیعی است ،
  • تنوع تازه ، استراتژی عدالت و شمول ،
  • میزان آسیب دیدگی در سطح جهانی را حفظ کرده و به پرورش فرهنگ ایمنی جذاب و فراگیر در هر یک از تأسیسات تولیدی خود ادامه داده و
  • هدف خود را حفظ کرد تا اطمینان حاصل کند که تمام مواد معدنی 3TG موجود در تیغ ها و موبرهای آن 100٪ بدون درگیری DRC هستند.

علاوه بر این ، Edgewell اخیراً اعلام کرد که نمونه های جهانی خود از تیغ های یکبار مصرف زنانه و مردانه ، همانطور که در هاپی گزارش شده است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>