مدیر ارشد تأمین کوتی و رئیس تحقیق و توسعه در حال ترک است

ریچارد جونز از کوتی از سمت خود به عنوان مدیر ارشد تامین و رئیس تحقیق و توسعه کنار می رود. آخرین روز او 30 ژوئن است.

جونز در سال 2019 به کوتی پیوست.

“من می خواهم از ریچارد بخاطر سهم وی در توسعه سازمان تأمین Coty’s طی دو سال گذشته و اخیراً برای کار با تیم تحقیق و توسعه ما ادای احترام کنم. به ویژه ، ریچارد در سازماندهی و حفظ عملیات ما در سراسر همه گیر جهانی نقش بسزایی داشت. او كوتی را با كسب و كار بهتر و چابك تر ، با تمركز بهتر در كارهایی كه ما انجام می دهیم: ایجاد و ارائه محصولات زیبایی نوآورانه در سطح جهانی برای مصرف كنندگان در سراسر جهان ، ترک می كند. ” هفته

کوتی قصد دارد نقش جونز را به دو سمت جدا کند ، و یک رهبر متخصص برای هر یک از زنجیره های تأمین و تحقیق و توسعه منصوب کند. کوتی خاطرنشان کرد: این انتصابات جدید به موقع اعلام خواهد شد. در این میان ، رهبران فعلی این مسئولیت ها را بر عهده می گیرند.

ماه گذشته ، سیمونا کاتانئو ، رئیس جمهور برندهای لوکس Coty’s ، عزیمت خود را اعلام کرد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>