مدیرعامل آربون به عنوان هیئت مدیره DSA انتخاب شد

مدیر عامل اربن ، تایلر وایتهد ، به عضویت هیئت مدیره انجمن فروش مستقیم (DSA) ، یک سازمان تجارت ملی برای شرکت های فروش مستقیم انتخاب شده است. افسران و مدیران رهبران صنعت شناخته شده ای هستند که متعهد به هدایت و هدایت امور DSA از طرف شرکت های عضو هستند.

وایتهد گفت: “من افتخار می کنم که به کار با مدیران و افسران با استعداد DSA ادامه می دهم و مشتاقانه منتظر تلاش برای بهبود فضای کلی فروش مستقیم هستم.” “من همچنان از این همکاران باورنکردنی هر روز بیشتر در مورد تفاوتی که صنعت فروش مستقیم در هنگام کار با یکدیگر برای بهبود زندگی – هم در ایالات متحده و هم در سراسر جهان ایجاد می کند ، می آموزم.”

وایتهد تقریباً 20 سال فروش مستقیم دارد که اخیراً به عنوان رئیس کمیته اخلاق و خودتنظیمی در هیئت DSA خدمت می کند. وی به عنوان عضو هیئت مدیره در انجمن فروش مستقیم (DSA) ، شورای تغذیه مسئولانه (CRN) و اتحاد بین المللی انجمن های مکمل غذایی (IADSA) ، همراه با سمت های هیئت مدیره چندین شرکت و سازمان جامعه در سراسر خود فعال بوده است. حرفه. وایتهد دکترای جوریس خود را از دانشگاه ویلامت و کارشناسی علوم سیاسی را از دانشگاه ایالتی آیداهو دریافت کرد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>