مدیرعاملان Scentsy به تالار مشاهیر DSA راه یافتند

مدیر عامل شرکت Scentsy ، هایدی و اورویل تامپسون به تالار مشاهیر فروش مستقیم معرفی شده اند ، که از افرادی که سالهای زیادی خدمت خود را وقف کرده اند و کمک های قابل توجهی به انجمن فروش مستقیم (DSA) ، بنیاد آموزش فروش مستقیم (DSEF) کرده اند ، تجلیل می شود. و صنعت فروش مستقیم.

کارشناسان عطرهای خانگی به دلیل کمک های برجسته خود برای مدت قابل توجهی از سالها و پیشبرد هدف و مأموریت صنعت فروش مستقیم و فرصت بی نظیر تجاری آن ، انتخاب شدند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>