مارک های طیف محصولات تمیز کننده خانگی را دوباره جوان می کند

مبلغ 300 میلیون دلار برای تولیدکننده محصولات تمیز کردن و مراقبت از سطح.

کریستین اسپوزیتو ، مدیر ویرایشگر21/4/23

Spectrum Brands Holdings، Inc توافق نامه ای را برای خرید For Life Products، LLC ، تولید کننده بخش تمیز کردن ، نگهداری و مرمت خانگی منعقد کرده است. قیمت خرید تقریباً 300 میلیون دلار است ، منوط به تعدیل های معمول است.

محصولات تمیز کردن و مراقبت از سطح محصولات For Life با نام تجاری Rejuvenate به فروش می رسد.

دیوید مورا ، رئیس هیئت مدیره گفت: “Rejuvenate طی چند سال گذشته رشد چشمگیر و بالایی را ایجاد کرده است و موقعیت تجاری فوری مارک های Spectrum را فراهم می کند که توانایی ما را در پاسخگویی به تقاضای روزافزون محصولات اساسی خانگی افزایش می دهد. و مدیرعامل مارکهای طیف. تی

مورا گفت که این خرید با استراتژی خرید مارک های بزرگ و ممتاز همسو است ، جایی که بتواند از زنجیره تأمین کارآمد و روابط قوی با مشتری برای رشد آینده استفاده کند.

“با خرید Rejuvenate ، ما به توانایی خود برای ایجاد ارزش از طریق درآمد قابل توجه ، زنجیره تامین و همکاری های تولیدی اطمینان داریم. علاوه بر این ، خرید برای ما حاشیه سازنده است. و سرانجام ، ما از ساختن تعهد Rejuvenate برای ارائه محصولات با کیفیت و نوآورانه که کل خانه را تمیز ، بازسازی و محافظت می کنند بسیار هیجان زده هستیم. “

انتظار می رود معامله در نیمه اول سال 2021 بسته شود. Rejuvenate به بخش Spectrum Brands ‘Home & Garden که شامل مارک های Cutter ، Repel ، Hot Shot و Black Flag و حشرات است می پیوندد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>